22.April 1945. dan kad je oslobodjena Banja Luka od okupatora i njihovih pomagaaca ustasa i cetnika